Telefon : 02331 3628304

Polityka Prywatności

Strona nie pobiera żadnzch inormacji o użtkowniku i nie zbiera plikw cookis.

Dane nie są sprzedawane ani udostępnia poza naszą działalność.

Jeżeli kontaktowałeś się z nami, a chcesz usunąć dane prosimy o wysłąnie e-mail który jest podany w zakładce kontakt z informacją jakie dane mają być usunięte.